امکان خرید اینترنتی کتاب از ایده در وبسایت باهوک

ازین پس کتاب از ایده را میتوانید به وسیله فروشگاه اینترتی باهوک تهیه نمایید . ضعف در ساختار و پردازش ایده اولیه به عنوان اولین قدم در مسیر نگارش فیلمنامه می تواند ، یکی از عوامل شکست یا عدم موفقیت های یک فیلمنامه باشد . از ایده کتابی موجز و[…]

Read More »