امکان خرید اینترنتی کتاب از ایده در وبسایت باهوک

ازین پس کتاب از ایده را میتوانید به وسیله فروشگاه اینترتی باهوک تهیه نمایید .

ضعف در ساختار و پردازش ایده اولیه به عنوان اولین قدم در مسیر نگارش فیلمنامه می تواند ، یکی از عوامل شکست یا عدم موفقیت های یک فیلمنامه باشد . از ایده کتابی موجز و کوچک است که به پرورش و گسترش ایده اولیه فیلمنامه می پردازد . شیوه اجرایی کتاب تجربی و بر مبنای تمرینات عملی است که میتوان با بهره گیری از آن ایده های اولیه را شناسایی کرده و پس از تکمیل ساختار مورد نیاز تا مرحله سیناپس پیش برد .

از اینجا میتوانید به صفحه کتاب از ایده در فروشگاه اینترنتی باهوک دسترسی داشته باشید

Have your say