هویت پردازی برای کاراکتر های فرعی

جلسه صد و سی سوم باشگاه انیمیشن شهر با اکران انیمیشن ” میون نگهبان ماه ” آغاز گردید .
این انیمیشن فرانسوی محصول سال ۲۰۱۴ بوده و با بودجه ای معادل هفده میلیون دلار به تولید رسیده است .
پس از اکران ، بر طبق موضوعی که از پیش برای جلسه تعیین گردیده بود به بررسی هویت کاراکتر های فرعی در این اثر می پردازیم .
ابتدا باید بدانیم که کاراکتر ها در نگاه کلی به دو دسته فرعی و اصلی تقسیم می گردند و در امتداد این تقسیم بندی ، کاراکتر های فرعی در دو شاخه دقیقتر یعنی مکمل و غیر مکمل از هم متمایز میشوند .
کاراکتر های فرعی غیر مکمل به عنوان عناصری برای پوشش ضعف های درام مورد استفاده قرار می گیرند و کاراکتر های فرعی مکمل در ارتباط مستقیم با کاراکتر های اصلی هستند تا زاوایای پنهان آنها را معرفی و توانایی های بالقوه آنها را بالفعل نمایند .
در بررسی هویت کاراکتر های فرعی چهار مشخصه حایز اهمیت است که میتواند اثر گذاری کاراکتر در جریان درام را توجیه نماید . این چهار مولفه عبارتند از شخصیت مرتبط با کاراکتر فرعی ، شیوه آشکار سازی توانایی شخصیت ، هدف یا ماموریت نهایی و خصوصیت منحصر به فرد ظاهری و باطنی .
با توجه به بررسی این چهار مولفه میتوانیم ضرورت حضور کاراکتر های گوناگون را در اثر بررسی نماییم . بر طبق نمودار زیر بخش زیادی از کاراکتر های حاضر در انیمیشن میون به شکل ناقص و گسترش نیافته وارد اثر شده و یا به سرانجام قابل قبولی نمی رسند .در کنار بخش دیگری از کاراکتر ها که تعدادشان چندان زیاد نیست اما در جایگاه مطلوب خود قرار گرفته اند .
لحظه اثر گذاری شخصیت در بالا و خود شخصیت در قسمت پایین نمودار سه پرده ای اثر قابل مشاهده است .

کاراکتر های فرعی مکمل را در شش طبقه با توجه به تعدد تکرار در درامها گوناگون دسته بندی می نمایند :

شخصیت های پلید : آنتاگونیست یا همراهانشان که به گسترش سیاهی و پلیدی کمک می کنند و یا از آن سود می برند .
دوست همراه : فردی که در جایگاه دوست بدون پیش شرط و یا در اثر منافع مشترک با قهرمان همراه می شود .
معشوق : فردی که تمایلات احساسی کاراکتر را در درام مدیریت می کند .
استاد : فردی که با راهنمایی های خود هدف و یا شیوه رسیدن به آن را آشکار می سازد .
همراه احمق : کسی که یا توصیه هایی می کند که قهرمان حسارت فکر کردن به آن را ندارد و یا از شنیدن آن طفره می رود .
کنتاگونیست : فردی که مسیر حرکت قهرمان را برای رسیدن هدف منحرف یا دشوار میکند .

اگرچه این دسته به شکلی کلی گویای تیپ های شخصیتی مکمل است ، اما مانع نیست و از تلفیق هر کدام از آرکیتایپهای یاد شده می توان به شخصیتی جدید و کاربردی رسید .

در این نمودار شبکه ارتباطی کاراکتر ها را با یکدیگر می توانید بررسی نمایید .

افزودن کاراکتر های فرعی باید با دقت و بر اساس نیاز دراماتیک باشد ، اما اضافه کردن آنها مسلتزم گسترش و به سرانجام رساندن مسئولانه است .
بهتر است تا پروسه اضافه شدن هر کاراکتر و نقش پذیرفتن آن در درام در سایه بهره گیری حداکثری از شخصیت هایی صورت گیرد که پیش ازین وارد داستان شده اند .


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/salmankh/public_html/wp-content/themes/wp_dolce5-v1.4/part-related-posts.php on line 8

Have your say