بازار فیلم بهاره مسکو ۲۰۱۹

شاید بهترین فصل برای سفر به روسیه و لذت بردن از آب هوایی قابل تحمل بهار باشد . فصلی که برای ما شبیه به اوایل زمستان است .

اینگونه میشود در کنار رودخانه مسکو بدون گزند سوز و سرما پیاده روی کرد .

همین مسیر را اگر ادامه دهیم به پای مجسمه پتر کبیر و پس از آن ساختمان اینفو اسپیس میرسیم . محلی که هر ساله در دو وعده بهاره و پاییزه متخصصان عرصه تولید و فروش محصولات رسانه ای را دور هم جمع می کند تا بازار سال آینده منطقه را از لحاظ محصولات گوناگون رسانه ای تامین نمایند .

بازار فیلم مسکو

این بازار از لحاظ وسعت چندان بزرگ نیست ، اما به شکلی متمرکز به دنبال تامین نیاز خود به دور از هر ادعائی حرکت کرده و میتوان شتابدهی به جریان های تولید و پخش روس و یا روس زبان را در اولویت های آن دید . در نتیجه هر شرکت کننده ای باید جایگاه دقیق خود را نسبت به این جریان بشناسد و خود را هماهنگ و همراستا با آن به پیش براند . در آن صورت است که این بازار و بازار فیلم های مشابه در این منطقه میتواند مفید باشد .

به شکل دقیق تر ، موج اصلی محصولات روس ، امکان و شانس حضور محصولات با اصلیت های دگر را بسیار محدود کرده و جا برای پخش به دلیل اصالت های فرهنگی و ظرفیت موجود ( علی الخصوص در حوزه انیمیشن ) چندان بالا نیست . حال آنکه اگر بتوانیم به جهت تولید و یا پخش محصولات آنها قدم برداریم ، میتواند سر شما را در طول بازار آنقدر شلوغ کند که هیچ قرار جدیدی را به لیستتان اضافه نکنید .

بازار فیلم مسکو ۲۰۱۹ ۰۰۳

در حوزه انیمیشن اگر چه بسیاری از کمپانی های بزرگ روس حتی غرفه هم ندارند ، اما نمایندگان آنها به شکل محسوس و نامحسوس به بررسی و توان سنجی دیگر شرکت ها می پردازند تا از فرصت هایی که میتواند باعث پیشی گرفتنشان از رقبا شود ، استقبال  کنند .

پاویون ایران نیز به عنوان دومین سال حضور متوالی خود ، در همان مکان سال گذشته سعی در ارائه تازه های تولید ایران که عمدتا انیمیشن بودند داشت . حضور شرکت های گوناگون ایرانی که در سبک ها و تکنیک های مختلف سهمی از بازار بزرگ تولید ایران را بر عهده داشتند ، فرصتی ایجاد کرد تا یکبار دیگر تولید کنندگان روس بتوانند به دنبال شرکای جدیدی در عرصه تولید باشند .

بازار فیلم مسکو ۲۰۱۹ ۰۰۴

بدون تردید تحریم ها ، جریان مذاکرات را برای گروه های ایرانی در این فستویال و فستیوال های مشابه کند و سخت می کند . اما سود کمی و کیفی همکاری با ایرانی ها آنچنان جذاب است که شرکت ها جسارت تجربه این بازار خلاق و ارزان را پیدا میکنند .


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/salmankh/public_html/wp-content/themes/wp_dolce5-v1.4/part-related-posts.php on line 8

Have your say