سلمان خورشیدی میهمان سروش صحت

برنامه کتاب‌باز در قسمت پنجاه و هشتم میزبان سلمان خورشیدی ، نویسنده ، کارگردان و پادکستر بود.در این گفتگو علاوه بر معرفی سلمان خورشیدی ، کتاب هوو و از ایده معرفی می شود


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/salmankh/public_html/wp-content/themes/wp_dolce5-v1.4/part-related-posts.php on line 8

Have your say